top of page

Retningslinjer for fællesskabet

Når du bruger Curriculy, er du en del af et fællesskab med mange forskellige folk. Hver eneste funktion i Curriculy-fællesskabet er forbundet med en form for tillid. Brugerne skal leve op til denne tillid, og vi stoler på, at du også vil opføre dig ansvarligt ved at skabe podcasts i uddannelsesøjemed og kommentere ansvarligt på andres podcasts. Retningslinjerne nedenfor hjælper alle med at få en god og lærerig oplevelse på Curriculys webside og app.

 

Det er ikke sikkert, at du bryder dig om alt det, du hører på Curriculy. Hvis du mener, at noget indhold er upassende kan du sende en mail til info@curriculy.com - så vil det blive kigget igennem af Curriculy medarbejdere. De gennemgår anmeldt indhold grundigt for at afgøre, om retningslinjerne for fællesskabet er blevet overtrådt.

 

Curriculy er en platform for ytringsfrihed inden for uddannelse. Curriculy er til for at få folk til at lære og forstå pensum bedre, hvorfor alt indhold gerne skulle være i uddannelsesøjemed. Hvis ikke det er i uddannelsesøjemed, så ser vi det ikke relevant for vores platform, hvilket kan resultere i, at indholdet bliver fjernet.

 

Seksuelt indhold

Curriculy er ikke beregnet til eksplicit seksuelt materiale. Hvis dit podcast eller kommentar indeholder dette, må du ikke uploade det til Curriculy.

 

Podcasts eller kommentarer der indeholder forklaringer om nøgenhed eller andet seksuelt indhold, kan tillades, hvis dets primære formål er at være uddannende, videnskabelig eller kunstnerisk. Et podcast om kroppens opbygning ville f.eks. være relevant, mens et podcast, der er ude af kontekst, ikke ville være det. Husk: ved at komme med kontekstrelaterede oplysninger i titlen og beskrivelsen hjælper du os og lytterne med at fastslå det primære uddannelsesmæssige formål med podcastet.

 

Skadeligt eller farligt indhold

Lad være med at uploade podcasts eller kommentarer, som ikke er i uddannelsesøjemed og som opfordrer andre til at gøre ting, hvor de kan komme slemt til skade, især børn. Podcasts, der opfordrer til den slags skadelige eller farlige handlinger, bliver fjernet.

 

Diskriminerende indhold

Vi støtter ikke indhold, som fremmer eller tolererer vold mod individer eller grupper på baggrund af race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, køn, alder, veteranstatus og seksuel orientering/kønsidentitet, eller hvis formålet udover uddannelse er at anspore til had på baggrund af disse grundlæggende karakteristika. Derfor vil podcasts eller kommentarer i forbindelse med ovenstående blive fjernet.

 

Chikane og cybermobning

Det er ikke i orden at uploade podcasts og kommentarer, som ikke er i uddannelsesøjemed og som er krænkende. Hvis chikane krydser grænsen til at blive et ondsindet angreb, kan indholdet blive rapporteret og fjernet. I andre tilfælde (i forbindelse med kommentarer) kan brugere være lettere irriterende eller smålige og bør blot ignoreres.

 

Spam, vildledende metadata og svindel

Alle hader spam. Lad være med at bruge vildledende beskrivelser og titler for at få flere til at høre dit podcast. Det er ikke i orden at indsende store mængder ikke-målrettet, uønsket eller gentaget indhold, heller ikke i kommentarer. Igen – hvis det ikke er i uddannelsesøjemed, ser vi det ikke relevant for vores platform.

 

Trusler

Vi tager ting som forfølgelse, trusler, chikane, intimidering, krænkelse af privatlivets fred, afsløring af andres personlige oplysninger og opfordring til, at andre skal begå kriminelle handlinger eller overtræde servicevilkårene, meget alvorligt. Enhver, der afsløres i at gøre nogen af disse ting, kan blive udelukket permanent fra Curriculy.

 

Ophavsret

Podcasteren skal sikre sig at Podcastene ikke overtræder Ophavsretsloven eller andre love, og Podcasteren står derfor med det fulde juridiske ansvar, såfremt Podcasteren overtræder nogle af ovenstående love. 

Her er nogle gode råd, som Podcasteren minimum skal følge:

 1. Der må ikke foretages en minutiøs gennemgang af eksisterende værker.

 2. Eksisterende værkers struktur og kapitel- og emneopbygning må ikke bruges.

 3. Brug din viden fra undervisning, erfaring og så mange forskellige kilder som muligt og forklar med egne ord og husk at citér efter gældende lovgivning.

Fortrolige oplysniger

Upload aldrig podcasts, der indeholder fortrolige oplysninger, som du har fået kendskab til i dit virke eller tidligere virke i offentlig tjeneste eller hverv. Hvis du i dit virke eller tidligere virke i offentlig tjeneste eller hverv videregiver, udnytter eller podcaster om fortrolige oplysninger, så risikerer du strafferetlige sanktioner og straffe. Den normale danske lovgivning gælder her.

 

Privatliv

Hvis nogen har offentliggjort dine personlige oplysninger eller uploadet et podcast, der er uden uddannelsesøjemed og samtidig omhandler dig, og at du ikke har givet dit samtykke, kan du anmode om at få indholdet fjernet på baggrund af vores retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Hvis nogen har opslået dine personlige oplysninger eller uploadet et podcast omhandlende dine personlige oplysninger uden dit samtykke, skal du skrive til info@curriculy.com

 

For at indhold kan komme i betragtning til at blive fjernet, skal en enkeltperson være entydigt identificerbar. Entydigt identificerbar betyder, at der skal findes nok oplysninger i podcastet eller kommentaren til, at andre kan genkende dig. Bare fordi du kan identificere dig selv i podcastet, betyder det ikke, at du er entydigt identificerbar for andre. F.eks. vil et fornavn uden yderligere kontekst sandsynligvis ikke betegnes som entydigt identificerbar. Ved vurderingen af, om en enkeltperson er entydigt identificerbar, tager vi følgende faktorer i betragtning:

 • Din stemme

 • Dit fulde navn

 • Økonomiske oplysninger

 • Kontaktoplysninger

 • Andre personhenførbare oplysninger

 

Når du rapporterer en klage om krænkelse af privatliv, overvejer vi faktorer som offentlig interesse, nyhedsværdi og samtykke, når vi træffer vores endelige afgørelse.

 

Personefterligning

Konti, som er oprettet for at efterligne en anden person, kan blive fjernet i henhold til vores politik for personefterligning.

 

Aktiviteter såsom at kopiere en brugers brugernavn eller udgøre sig for at være en anden person i kommentarer eller podcasts kan anses for at være chikane. I tilfælde, hvor vi afgør, at en konto er blevet oprettet for at efterligne en anden person, vil kontoen blive fjernet.

 

Efterligning af en person:

En person opretter en bruger ved at bruge personens rigtige navn eller andre personlige oplysninger for at lokke personer til at tro, at vedkommende er en anden person på Curriculy. Hvis du mener, at du bliver efterlignet, så skal du skrive til info@curriculy.com. Se afsnittet ”Rapportering”.

 

Fare for børn

Upload af podcasts og kommentarer, der seksualiserer mindreårige, vil øjeblikkeligt resultere i, at kontoen lukkes.

 

I tilfælde, hvor et podcast eller en kommentar omhandler misbrug af børn seksuelt, som ikke er i uddannelsesøjemed, vil vi rapportere det til politiet. Det der menes med uddannelsesøjemed her er, at der i nogle uddannelsesstudier godt kan tales om seksuelt misbrug af børn i forbindelse med, hvordan man f.eks. uddannes i at håndtere børn, der har været udsat. Dette vil være i uddannelsesøjemed.

 

Hvis vi mener, at et barn er i fare på baggrund af indhold, der er blevet rapporteret til os, vil vi hjælpe politimyndighederne med at undersøge indholdet, hvor det er passende.

 

Andre politikker

Opfordring til overtrædelse af servicevilkårene

Hvis du slår indhold op, der opfordrer andre brugere til at overtræde vores servicevilkår, kan indholdet blive fjernet, din konto kan blive straffet, og i nogle tilfælde kan din konto blive slettet.

 

Ressourcer

Phishing

Phishing er en proces, hvor personer narres til at opgive deres personlige oplysninger såsom kreditkortnumre, cpr-numre, nationale id-numre eller andre økonomiske data. Når de har fået disse oplysninger, bruger de dem som regel til at stjæle dine penge, din ejendom eller din identitet.

 

Husk, at Curriculy aldrig beder dig om din adgangskode, din mailadresse (kun når du opretter en konto) eller andre kontooplysninger. Lad dig ikke narre, hvis nogen kontakter dig og foregiver at være fra Curriculy.

 

Hvis du støder på kommentarer eller podcasts, som du mener kan være spam eller phishing, skal du rapportere dem, så de kan blive gennemgået af Curriculy.

 

Juridiske politikker

Varemærke

Brug af en andens varemærke i et brugernavn eller i titlen på dit podcast udgør ikke nødvendigvis en krænkelse. Men hvis din profil indeholder indhold, der kan forvirre brugere til at tro, at indehaveren af varemærket har oprettet eller sponsorerer dit podcast eller dets indhold, vil det være en krænkelse af ejerens rettigheder. I sådanne tilfælde kan vi fjerne det pågældende indhold, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på andre personers varemærkerettigheder, når du vælger brugernavn og laver podcasts.

 

Hvis du selv er varemærkeindehaver, og du mener, at dit varemærke bliver krænket, kan du skrive til info@curriculy.com. Se afsnittet ”Rapportering”.

 

Rapportering

Hvis du oplever, at der er nogle af retningslinjerne for fællesskabet, der er blevet overtrådt, så kan du sende en mail til info@curriculy.com. I denne mail skal du skrive:

 • Hvem du er (navn, e-mail, evt. telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig)

 • Hvem der har overtrådt (brugernavnet på personen, der har lavet en overtrædelse)

 • Og hvad der er blevet overtrådt (hvilken retningslinje er blevet overtrådt)

 

Husk at gennemtænk, om personen egentlig overtræder retningslinjerne, inden du skriver. Og hvis du selv kan kontakte personen først, vil dette være at foretrække.

 

Curriculys team tager alle rapporteringer meget seriøst, så vær opmærksom på, at en rapportering kan føre til en juridisk sag.

 

Hvis der kommer falske rapporteringer kan det føre til udelukkelse fra Curriculys tjenester.

Ændringer:

- Den 18. august 2022

bottom of page